Har startet underskriftskampanje for å bevare fjæra i Garsosen. Vil ha ny vurdering av området

foto