Mens vi venter på påskeværet, blir det kraftig vind, snøfokk og økende skredfare