Har satt krisestab: – Vi skulle egentlig ha stor øvelse med et ganske likt scenario