Denne uken kom arbeidsgruppene i Helse Nord med sine første forslag til hvordan sykehusene skal se ut i fremtiden.

Blant forslagene er å legge ned akuttberedskapen på sykehuset i Lofoten. Reiselivet er bekymret for at det kan gå hardt utover reiselivet.

1 million tilreisende

– Vi har et reiseliv her som overstiger innbyggertallet betraktelig. Og vi vet at det skjer ting med folk, også når de er på reise. Hvis vi ikke har akuttberedskap her kan det bli katastrofalt, sier reiselivssjef ved Destinasjon Lofoten, Line Renate Samuelsen.

Lofoten har rundt 25.000 innbyggere. Hvert år er kommer det over 1 million tilreisende, ifølge Destinasjon Lofoten.

– Hvis regjeringen ønsker levende lokalsamfunn kan de ikke legge ned akuttberedskapen på et av landets mest populære reisemål, sier Samuelsen.

Mange reiser til Lofoten for å oppleve naturen både på sjøen og til fjells.

– Lofoten er et reisemål der noe av det folk gjør kan være risikofylt. Vi har et ansvar for å minimere risikoen for de som reiser hit. Uten akuttberedskap blir risikoen for alvorlig skade, og i verst tenkelige fall død, betraktelig høyere hvis noen skulle skade seg eller bli syke, sier Samuelsen.

– Ekstremt mange turister

På sykehuset i Lofoten er de godt vant med å ta imot turister som trenger helsehjelp.

– Det er ekstremt mange turister som kommer. Før var det mest sommerturister, men nå ser vi det hele året, sier anestesisykepleier Hansen Sivertsen.

Om akuttberedskapen forsvinner, frykter han konsekvensene det kan få for hele Lofoten.

– Det vil få store konsekvenser for alt, ikke bare liv og død, men varemerket Lofoten, sier Hansen Sivertsen.

 Espen Hansen Sivertsen jobber ved Nordlandssykehuset i Lofoten. Foto: Marthe Stoksvik/VG

Sissel Juliussen, avdelingsleder ved kirurgisk klinikk, har jevnlig kontakt med blant annet cruisebåter som ønsker å komme til Lofoten.

– De har så mange passasjerer om bord, så de må være sikre på at det er beredskap for akutte hendelser, sier Juliussen.

Ikke del av oppdraget

Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Skjalg Fjellheim, understreker at ingen beslutninger er tatt. Anbefalingene fra arbeidsgruppene skal nå behandles av styret, før dette skal ut på høring.

– Helse Nord har ikke blitt bedt om å gjøre en samfunns- og næringsanalyse. Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet er å gjøre en analyse av spesialisthelsetjenesten og legge til rette for et godt helsetilbud for alle i Nord-Norge, sier Fjellheim.

Lofoten står i fare for å miste akuttberedskapen. Foto: Marthe Stoksvik/VG.

– Det er viktig å si at ingen beslutninger skal tas uten at de er grundig vurdert. Det er denne jobben Helse Nord nå gjør, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet.

Når saken er gjennom høring, blir et forslag overlevert til helseministeren.

– Jeg skjønner at denne prosessen er vanskelig og at folk blir frustrert og bekymret, men dersom Helse Nord ikke får gjort dette arbeidet får det konsekvenser for pasienttilbudet i hele regionen, sier Bekeng.

Han oppfordrer alle å komme med sine innspill i høringsrunden.

– Helse Nords anbefaling vil handle om konsekvenser for fagfolk og pasienter. Andre momenter, som for eksempel konsekvenser for reiseliv, får komme fram i høringen, sier Bekeng.