– Det er gjort omfattende etterforskning i saken, herunder avhør av de involverte, vitner og tekniske undersøkelser, skriver politiet i en pressemelding.

De har kommet frem til at det ikke er bevismessig grunnlag for å gå videre med saken.

– Politiet kan ikke gå nærmere inn på resultatet av de gjennomførte etterforskningsskritt av hensyn til de involverte.

Vil bruke tid

Bistandsadvokat for den fornærmede, Trude Marie Wold, sier hun nå vil gå gjennom og vurdere saken og henleggelsen.

– Henleggelsen er nylig mottatt. Jeg vil bruke noe tid på å gjennomgå saken med klienten, for å vurdere en klage. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver hun til VOL.

Bistandsadvokat Trude Marie Wold. Foto: Øyvind Aukrust

«Bevisets stilling»

Politiadvokat Kay Rønning-Nyvold bekrefter at det er anledning til å klage på henleggelsen, og at klagefristen er tre uker fra henleggelsestidspunktet.

– Klages det så går den til statsadvokaten som da vurderer den, sier han.

Politiadvokat Kay Rønning-Nyvold. Foto: Jørn Aune

Politiadvokaten sier henleggelseskoden som er brukt om saken er «bevisets stilling».

– På generelt grunnlag, hva vil en slik henleggelseskode si om en sak?

– Det sier at det ikke kan føres sikre bevis for at det er begått den straffbare handlingen som er hevdet.

Stigmatiserende sak

Det skapte sterke reaksjoner i lokalsamfunnet da hendelsen i busskuret ble kjent for like over et år siden. På spørsmål om dette har vært med i vurderingen av muligheten for videre etterforskningsskritt, svarer Rønning-Nyvold:

– I en sånn sak forsøker vi alltid å ettergå alle muligheter. Det mener vi jo også at vi har gjort her, og at det ikke er noen gjenstående etterforskningsskritt som vil medføre noen opplysninger som kan endre vår avgjørelse.

Rønning-Nyvold understreker at dette er en sterkt stigmatiserende sak, både for fornærmede og for de fire som har vært mistenkt i saken. Av hensyn til partene ønsker politiet derfor ikke å gi ytterligere detaljer om etterforskningen.