– Meningen med livet er å stå opp om morgenen, oppføre seg og gjøre en god jobb