Helse Nord IKT har firedoblet bruken av eksterne konsulenter

foto