– Vi skal jobbe for levedyktige bygder, som igjen fører til et sterkt sentrum