Investerer 300 millioner i nytt settefiskanlegg

foto