– Hær e så mykje fantastisk at det ikkje e tell å tru

foto