– En utbygging av ei ny fjerde linje på 420 kV til Lofoten, Vesterålen og Harstadregionen vil sannsynligvis ta minst 10 år fra oppstart av KVU, uttaler Pål Martinussen, daglig leder i Elmea i en pressemelding.

Nettselskapene i regionene Lofoten, Vesterålen og Ofoten, Vestall, Noranett og Elmea, uttrykker bekymring for energisituasjonen i perioden frem til en ny linje er på plass.

Starter arbeidet med ny 420kV-linje

Onsdag meldte Statnett at de vil utrede og etablere en ny forbindelse på 420 kV til Vesterålen, Lofoten og Ofoten.

En KVU (konseptvalgutredning) for ny linje Kvandal - Kilbotn skal utarbeides, som skisserer behov og mulige overordnede løsninger for å sikre strømforsyningen i Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

Stopp for all tilknytning av ny industri

Nyheten skapte glede hos flere vesterålspolitikere.

Også nettselskapene i regionen uttrykker at det er gledelig at denne nyheten kommer, men advarer om at situasjonen frem til en oppgradert strømlinje er på plass er utfordrende.

– Det er gledelig å høre at Statnett nå planlegger videre utbygging i vestsnittet på 420 kV, uttaler Øyvind Strøm, daglig leder i Noranett.

I den felles pressemeldingen viser nettselskapene til at Statnett samtidig har annonsert at de senker grensen for tilknytning av nytt forbruk fra 5 til 1 MW.

– Fra i dag må nettselskapene i Lofoten, Vesterålen og Harstadregionen melde inn tilknytninger av nytt forbruk over 1 megawatt til Statnett for godkjenning, skriver selskapene Elmea, Vestall og Noranett.

Laster på 1 MW kan typisk være hotell, samt mindre til mellomstore industrietableringer, mens oppdrettsanlegg gjerne ligger på 1 - 5 megawatt, eller enda høyere, påpeker de.

– I praksis medfører grensen på 1 MW en stopp for all tilknytning av ny industri fram til den nye linja står ferdig, sier Pål Martinussen, daglig leder i Elmea i pressemeldingen.

Regionen blir «strupet»

Torbjørn Åsbakk, daglig leder i Vestall AS. Foto: Vestall AS

– Situasjonen vi nå er kommet i er bekymringsfull med tanke på næringsutvikling og energiomstilling i vår region, sier Torbjørn Åsbakk, daglig leder i Vestall.

– Det er faktisk unikt at en hel region i Norge blir «strupet» på denne måten, fortsetter han.

Ny lastrekord i vinter

Årsaken til at grensen for tilknytning blir satt ned til 1 megawatt er at det per i dag er for liten kapasitet på overføringslinjenen fra Ofoten og ut til Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet, opplyser selskapene.

Det gjelder selv etter at Statnett til høsten setter i drift ny, oppgradert linje mellom Kvandal og Kanstadbotn.

Selskapene opplyser at det ble satt ny lastrekord i regionen Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet i vinter. Maksimalforbruket økte med rekordhøye 20 prosent i februar i år.

Effektbehov på 1.300 megawatt

Daglig leder i Noranett, Øyvind Strøm ved Øvrefossdam i Gusvik. Foto: ODD LEIF ANDREASSEN/HARSTAD TIDENE

Noranett, Vestall og Elmea opplyser at de det siste halve året har arbeidet med å dokumentere fremtidig effektbehov i regionen, både fra nytilknytninger og behov for effektøkninger hos offentlige og private aktører.

– Resultatet er at vi har fått innmeldt et framtidig effektbehov på om lag 1300 megawatt. Tallet kan ikke betraktes som en absolutt størrelse, men gir en svært tydelig pekepinn om at vi vil få en betydelig lastøkning i regionen framover, poengterer Øyvind Strøm, daglig leder i Noranett.

Vurderer alle mulige løsninger

Pål Martinussen, daglig leder i Elmea. Foto: Tore Berntsen / Elmea

Nettselskapene sier de ser frem til å samarbeide med Statnett om avbøtende tiltak, og påpeker at det vil ta lang tid før en ny kraftlinje til regionen er på plass.

– Vi har en god dialog med Statnett, og sammen vurderer vi nå alle mulige løsninger for å bedre situasjonen på kort og mellomlang sikt. Slik vi ser det, er tilknytning på vilkår den mest realistiske løsningen på kort sikt, og den som best kan avhjelpe situasjonen, sier Martinussen.

Tilknytning på vilkår innebærer at man kan bli koblet ut ved anstrengte situasjoner i nettet.

Også Åsbakk understreker at det nå er svært viktig at Statnett samarbeider med Vestall, Noranett og Elmea om tiltak som kan øke kapasiteten i nettet, i perioden frem til ny linje er på plass.