Leteaksjonen fortsetter: – I dag konsentrer vi oss om strandsøk