I Fiskfjorden i Tjeldsund tas første spadetak for Hålogalandsveien. Foto: Frank R. Roksøy

Veien mellom Lofastkrysset til Tjeldsundbrua og videre til Fauskevåg kommer til å koste over 10 milliarder kroner og er Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Selv om forberedelsene har vært i gang over en tid markeres startskuddet for utbyggingen av Samferdselsdepartementet og veivesenet onsdag.

Markeringen skjer i Fiskefjord i Tjeldsund kommune som får to tunnelinnslag.

Sparer 40 minutter

Veien er et samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet og skal knytte Harstad, Evenes, Lødingen og Sortland bedre sammen. Utbyggingen har som mål å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Når Hålogalandsveien etter planen står ferdig i 2028 er kjøretiden redusert med 40 minutter mellom Sortland og Harstad. Det blir rundt 35 minutter raskere å kjøre fra Lofoten til Evenes lufthavn eller Narvik.

Sju tunneler

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei. 27 kilometer skal gå gjennom sju tunneler.

Ifølge veivesenet skal 22 bruer skal på plass og det skal bygges 35 kilometer vei i dagens veilinje mens 20 kilometer legges i ny veilinje.

Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028.