Det skriver NRK.

Det ble ført tilsyn ved helseforetaket i april, og konklusjonen er at oppfølgingen av brystkreftpasienter ikke har vært forsvarlig. Blant annet har man ikke sikret forsvarlige pasientforløp for alle som henvises til sykehuset med spørsmål om brystkreft, og det var ikke gode nok systemer på plass.

Dermed mener Statsforvalteren at sykehuset har brutt Spesialisthelsetjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven.

Sykehuset sier selv at de har vært kjent med forholdene og tar saken på alvor.