I skredfarevurderingen står det:

Vinden dreier, og temperaturen stiger. Under mildværsgrense vil regn svekke snødekke og naturlig utløst skred ventes, både i form av løssnøskred og enkelte flakskred.

Fokksnøflak kan dannes i nye leområder høyt til fjells. Disse kan stedvis være ustabile også etter vinden roer seg dersom de legger seg opp på svake lag høyt i snødekke.

Skredproblemer er våte løssnøskred og vedvarende svakt lag.

Hele varselet for i dag kan du lese her: