Samarbeider for å forhindre forsøpling i havet under VM