– Vi som fagfolk kan ha argumenter som går litt lenger enn følelser og debatten om lokalisering