Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll ble i dag utnevnt til statssekretær for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Det er utrolig hyggelig å bli spurt om å gå inn i regjeringsapparatet. Jeg har hatt fantastiske år som fylkesrådsleder i Nordland. Men nå er tiden inne for å ta løs på nye oppgaver i Oslo, sier Norvoll i en pressemelding.

Norvoll har vært fylkesrådsleder siden 2013. Han har lang fartstid i Arbeiderpartiet. I 1989 var han med på å stifte et AUF-lag i Andøy.

I 1993 ble han valgt inn i Stortinget. Han var da 21 år og ble med det en av de yngste stortingsrepresentantene noensinne. Han satt i to perioder i Stortinget. Fra 2001 til 2005 var han 1. vararepresentant til Stortinget.

Åpnet skole

Norvoll var nylig i Andøy for å åpne den nye dronefaglinja ved Andøy videregående skole. Når han nå går inn i regjeringen, er det trolig første gang Arbeiderpartiet tar med en andværing i en av sine regjeringer.

Norvoll ville i oktober hatt ni år i fylkesrådsleder-stolen. Og er glad for å ha fått preget det regionale politiske landskapet over så mange år. Av alle de hundrevis av politiske saker han har vært med å beslutte, løfter han særlig fram to områder som fylkesrådet har jobbet mye med.

– Vi har jobbet mye med å øke gjennomføringen i den videregående skole. Læreplassgarantien er ett av virkemidlene, der vi faktisk var først i Norge med å formalisere retten til å få fullført sin videregående yrkesfagutdanning, sier Norvoll i meldingen.

Grønn industrirevolusjon

I tillegg mener Norvoll at man nå har lyktes med å posisjonerer Nordland inn i det grønne industrielle skiftet.

– Det skjer enormt mye positivt i grønn industriutvikling i Nordland. I Narvik, Glomfjord, Mo i Rana, på Nesna og i Mosjøen. Teknologiutvikling basert på kraftressurser, hundre år med industrikompetanse, endringsvilje og at vi har kultur for å tenke framover. På politisk nivå har vi klart å bygge opp under mange prosjekter. Det som skjer i Nordland legges merke til både nasjonalt og internasjonalt, underbygger Norvoll.

Politisk erfaring

Med utsikt til å kunne bringe en tydelig Nordlands-stemme inn i rikspolitikken, ser Norvoll fram til å ta med seg erfaringene fra fylkespolitikken til Oslo.

– Nordland er et svært godt fylke å bygge politisk erfaring. Det er veldig mangfoldig, har svært dyktige folk både i næringsliv, akademia og i politikken, og er som nevnt inne i en fantastisk driv som preger det grønne skiftet, avslutter avtroppende fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik, vil fungere som fylkesrådsleder fram til Nordland fylkesting velger nytt fylkesråd i oktober