– Det blir en noe trang inn- og utseiling for småbåthavnen

foto