– En utfylling vil legge til rette for bedre og mer effektiv drift