- En slik blanding av byggeformål er uheldig og bør unngås

foto