Glade for lettelser i restriksjonene: – Vi håper på studietur til Berlin!