Det er også kommet inn en del tips som er fulgt opp gjennom påsken. Tipsene dreier seg ofte om manglende røkting og føring av fangst på fartøy som ikke har fisket selv. Det er i tillegg avdekket flere tilfeller av underrapportering av fangster. Skriver fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Store verdier

I noen tilfeller var avviket mellom innmeldt og seddelført fangst godt over 20 prosent.

– Dette representerer verdier for flere hundre tusen kroner. Dette omfanget har vi ikke sett tidligere i vinter. I tillegg har vi sett at det føres fangst på fartøy som ikke har vært i fiske, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Brudd på landingsforskriften

Ved enkelte anlegg har kontrollene avdekket at landingsforskriften ikke følges. I første rekke gjelder det manglende adskillelse av fangster, merking av fangster og føring av journal. Det kan lett skapes et inntrykk av at ansvarlige på flere av mottakene ikke har satt seg inn i landingsforskriften.

I ett tilfelle ble en vekt stengt i en periode da den ikke var egnet for kjøp på kontrolltidspunktet.

Melder ikke ut redskap

I tillegg til flere lag av inspektører som utfører landings- og mottakskontroller har Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste også vært til stede på havet i hele påsken.

Det er gjennomført 86 tilfeldige kontroller på havet med spesiell oppmerksomhet på merking av redskap, på røkting og på inn- og utmelding av redskap i sjøen.

– Tilbakemeldingene fra Sjøtjenesten gir grunn til skuffelse. De fleste har ingen problemer med å melde inn redskap, men melder ikke disse ut igjen ved røkting. Noe av de manglende utmeldingene skyldes tekniske utfordringer, mens mange rett og slett unnlater å melde ut redskapene. Vi vil minne om at det er ikke nytt av året at en skal røkte bruket og melde redskapene både inn og ut fra fangstfeltene, sier Andersen.

Andersen peker også på at det er flere tilfeller der det røktes bruk som tilhører annet fartøy, og mange som er pålagt innmelding via kystfiskeappen melder ikke inn fangst. Dette gjelder spesielt de som har kongekrabbetillatelse.

– Dette viser at utvidet kontroll både ved landing og mottak av fisk og på sjøen er nødvendig, sier Andersen.