– Foreldre har faktisk større påvirkningskraft enn venner