– Et langt skritt bakover for å ivareta reisende over fjorden