Dette står å lese i et lekket utkast som NRK har fått tilgang til, skriver kanalen selv.

For en måned siden leverte fem arbeidsgrupper sine anbefalinger til ny organisering av sykehusene i Nord-Norge.

Ifølge NRK har Helse Nord satt sammen konklusjonene fra disse arbeidsgruppene til en rapport.

I den rapporten står det altså å lese, ifølge NRK, at administrerende direktør «under tvil har landet på at min anbefaling vil være å avvikle akuttkirurgisk funksjon ved både Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik».

Hovedargumentet for forslaget, skal være for å sikre bærekraft.

Vil avvikle keisersnittberedskapen

Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Skjalg Fjellheim, sier til NRK at utkastet er et såkalt drøftingsutkast og at innholdet kan endre seg etter at ansatte og brukere har kommet med sine synspunkter før det fremmes en sak for styret.

Helse Nord anbefaler å beholde den indremedisinske akuttberedskapen i Lofoten. Argumentet for den anbefalingen, er at hovedandelen av pasientene i hovedsak er eldre og skrøpelige.

Det foreslås også at keisersnittberedskapen i Lofoten avvikles, men at dagens fødestue blir videreført.

Ute av kontroll

– Helseministeren har startet en prosess som fremstår å være fullstendig ute av kontroll.

Det sier Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Willhelmsen Trøen i en pressemelding.

Sammen med stortingskollega Erlend Svardal Bøe, har de i dag, torsdag, møtt fagfolk og tillitsvalgte på sykehuset i Lofoten og Vestvågøy kommune.

– Det gjør sterkt inntrykk å møte fagfolk og tillitsvalgte som er urolig for sykehusets fremtid, sier Trøen.

Vil skape større avstand

Svardal Bøe og Trøen mener at dagens sykehusstruktur med akuttfunksjoner må ligge fast. De mener at tiden for omkamper må være over og understreker at det ikke bidrar til å beholde og rekruttere fagfolk til nord.

– De aller fleste pasienter i Lofoten blir ferdigbehandlet på sitt lokalsykehus. Å fjerne akuttfunksjonene vil bidra til å skape større avstand til helsetjenesten og mindre beredskap.