LAS er nemlig pålagt såkalt avfallskontroll av avfallet som leveres. Og da er det vanskelig å se hva som er i sekken uten å åpne den.

Dette sier informasjons- og kvalitetsleder, Monica Kleffelgård Hartviksen i en pressemelding.

– Derfor må vi be kunden tømme ut eller pakke avfallet om i en ny sekk. Det oppleves naturlig nok frustrerende for den som leverer, og det er heller ikke favorittoppgaven til dem som jobber som kundeveileder eller vektoperatør, presiserer hun.

LAS ber derfor innstendig om at avfallet må pakkes i gjennomsiktige sekker før det leveres på miljøstasjonen.

Viktig for bærekraft

Gjennomsiktige eller blanke sekker bidrar til bedre kildesortering i utgangspunktet, da det er lettere å kaste masse forskjell i en svart eller farget «søppelsekk».

Foto: LAS

I pressemeldingen står det også å lese at nødbluss, batterier og EE-avfall ikke er restavfall. De kan ta fyr eller utgjøre en HMS-risiko under kverning og behandling. Feil sortering kan derfor føre til brann, forurensing og fare for avfallsbehandlere.

– Sorter farlig avfall, nødbluss, batterier og EE-avfall separat. Bruk riktige innsamlingspunkter for sikker håndtering og gjenvinning. Ta ansvar for avfallet ditt. Sortering er viktig for en bærekraftig fremtid, sier Hartviksen.

Andre regler hjemme

Kravet om transparente sekker gjelder derimot ikke i restavfallsposen hjemme.

– Har kan man fortsatt benytte bæreposer eller egne avfallsposer. Årsaken til dette er at det avfallet som legges i restavfallet fra husholdningen er ganske ensartet, forteller Hartviksen.

Hun legger til at de her i det ganske land er gjort mange plukkanalyser, så dette avfallet har man god kontroll på.

– Det er nok lettere å kaste feil når man har større oppryddinger og spesielt i bod og garasjer, enn når man står ved for eksempel kjøkkenbenken og sorterer avfallet man skal kaste, sier Hartivksen, før hun kommer med en oppfordring:

– Det er bedre å være føre var og anskaffe gjennomsiktige sekker før vårryddingen starter i hus og hjem.