– Den alvorlige utviklingen den siste tiden, med Russlands uakseptable annektering i Ukraina, anslagene mot gassrørledninger i Østersjøen og økt droneaktivitet, gjør at regjeringen har skjerpet beredskapen ytterligere. Vi har fulgt nøye med på russisk aktivitet i norske farvann og i norske havner for å unngå at Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland. Vi har nå informasjon som tilsier at det er behov for å øke kontrollen med russiske fiskefartøy, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Russiske fiskefartøy skal bare kunne komme til havn i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord.

- Samtidig skjerpes kontrollen, vi fortsetter å følge utviklinga nøye og er klare til å iverksette tiltak hvis det skulle bli nødvendig, sa Huitfeldt under en hastig innkalt pressekonferanse der hun deltok sammen med justisministeren og fiskeri- og havministeren.

Du kan se pressekonferansen direkte her, med oppstart 16:25

Som kjent valgte Norge å unnta fiskefartøy fra forbudet som ble innført 7. mai, og som nekter russiske skip over 500 bruttotonn seiler kommersielt i internasjonal fart adgang til norske havner. Forbudet har også omfattet andre russiske fartøy.

Årsaken til den norske holdninga handler om hensynet til det norsk-russiske fiskerisamarbeidet.

– Norge har hatt et fiskerisamarbeid med Russland i nesten 50 år, også gjennom den kalde krigen. Vi har et viktig ansvar for å sikre god forvaltning av fiskebestandene i Barentshavet som vi deler med Russland. Vi er avhengig av et fungerende fiskerisamarbeid med Russland for å få dette til i praksis. Unntaket for russiske fiskefartøy består derfor, men blir med dette strammet inn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

- Verden endrer seg, og Norge har også et behov for å trygge våre interesser, understreket Bjørnar Skjæran i pressekonferansen.

De tre havnene som er utpekt står i dag for det meste av fiskelandinger fra Russsland, og ivaretar derfor behovene. Fem andre havner har hatt anløp av russiske fiskefartøy, men i mindre skala.

- Konsekvensene for disse havnene vil derfor ikke være store, selv om de for enkeltaktører kan være store.

- Det finnes dem som vil sette fiskeriforvaltning opp mot sikkerheta våres. Jeg vil avvise at det er enten eller, vi må ha to tanker i hodet samtidig: Vi må se situasjonen vi står i i dag, og samtidig se langt fremover, sa Skjæran.

Endringene trer i kraft i løpet av kort tid.

Pressekonferansen omfattet tre ministre.