12 personer har søkt 70% stilling som helsefagarbeider