8 søknader om å bli barnehagelærer ved Laupstad Barnehage