Laila har vært en del av et prøveprosjekt. Fra 2023 vil det innføres på permanent basis