12 menn har søkt jobb som maskinfører - mens seks kvinner har søkt jobb som fysioterapeut