– Sjeldent det er så liten vilje til å etterkomme pålegg