Vurderer nye tiltak for å få ned antall ulykker i trafikken