Foreløpige tall viser at 2,7 millioner personer i Norge, ligger an til å få skatt til gode med til sammen 46,1 milliarder kroner. Dette er høyere enn tidligere år, skriver NRK Nordland.

Samtidig er det 1,2 millioner som ligger an til å få restskatt på til sammen 40,4 milliarder kroner. Dette utgjør i gjennomsnitt 34.5000 kroner per person.

Når det gjelder Lofoten, er det Vågan som har den største snittsummen per innbygger når det gjelder skattepenger til gode. 4.900 personer får i snitt 16.800 kroner hver.

Ser vi på restskatten, er det 2.200 personer i kommunen som må betale. Her er snittsummen for de gjeldende, 42.600 kroner.

Tallene for de øvrige kommunene i Lofoten ser du i tabellen under:

KommuneAntall til godeTotal sumGj.snitt beløpAntall restskattTotal sumGj.snitt beløp
Røst3004 400 00017 0001001 500 00016 300
Værøy4007 300 00018 2001004 500 00032 600
Flakstad70010 600 00015 5003005 400 00021 000
Vestvågøy5 900106 500 00018 0002 20056 600 00026 100
Vågan4 90083 200 00016 8002 20092 500 00042 600
Moskenes6009 600 00016 7002005 200 00027 000