Hun forteller at det er fint å kunne støtte noe lokalt

– Vi synes det er et veldig flott engasjement Aksjon Juleglede driver på med, der vi kan få bidra til å støtte de som har det litt vanskeligere. Det var et enkelt valg.

Pengene kommer fra et #hunivesterer seminar de arrangerte, der deltakerne betalte femti kroner i egenandel

– Så har vi lagt litt til, slik at det ble et rundt beløp, forteller Fredriksen.

Som håper dette kan være en fin kickoff til årets aksjon.

Siri Bjercke og Trine Aas Nordvik i Aksjon Juleglede er kjempeglade og veldig takknemlige.

– Det kom som en stor overraskelse og var veldig hyggelig, sier Bjercke.