Mens dagen i dag, onsdag, fortsatt vil være preget av nedbør og grelle tilstander, blir det en drastisk endring fra og med torsdag. Dette ifølge vakthavende meteorolog, Martin Granerød.

– Det er meldt ni-ti grader fredag, og frem til kl. 14 lørdag. Da stiger temperaturene med fire-fem grader. Per nå ser lørdagen ut til å bli den beste dagen, men søndagen ser også lovende ut, sier han.

Han forteller videre at det har vært mye pålandsvær den siste tiden, der lavtrykk har pumpet inn våt luft inn i Norskehavet.

– Samtidig har et høytrykk ligget over Nordsjøen og sørget for pent vær på Østlandet. Dette høytrykket vil trekke nordover de neste dagene og holde lavtrykket fra vest på avstand. Det vil føre til varmere luft som beveger seg nordover, utdyper Granerød.

Varmest i Ofoten

Temperaturforskjellene vil variere avhengig av området. I de helt ytre strøkene vil den kalde sjøen prege været, og temperaturene vil være lavere. Men når man beveger seg litt lenger innover fastlandet, vil temperaturene trolig nærme seg 20 grader lørdag, og særlig søndag.

– Kystnære områder vil derimot ikke overstige 15 grader. Helgeland og områder nær kyststripen, inkludert deler av Ofoten, kan få glede av temperaturer på rundt 20 grader. Men neppe i Lofoten.

Ikke langt nok nord

Hvor høyt temperaturene stiger, henger sammen med utbredelsen av høytrykket. Det er derfor lite trolig at finværet fortsetter inn i neste uke.

– Vi befinner oss veldig i utkanten av høytrykket, og det er ikke langt nok nord til å skape stabilt vær i en lenger periode, slår Martin Granerød fast.

Uansett varighet av væromslaget, så ser det ut til å bli andre boller enn det har vært.