– Viktig for oss å få Hålogalandsveien på plass

foto