Skanska skal bygge Hålogalandsveien for 11 milliarder kroner