Næringsminister Jan Christian Vestre minner om at du må huske å stille klokka.

– Kveldene blir mørkere og det er på tide å stille klokka en time tilbake, slik at vi kan nyte litt mer dagslys gjennom dagen. Vi lever i en urolig tid med krig i Europa og økende priser. Jeg forstår at mange er bekymret. Regjeringen jobber hver eneste time for at vi skal komme ut av denne tiden uten at forskjellene mellom folk får vokse seg større. Jeg håper at alle bruker den ekstra timen vi får til å ta vare på hverandre og stå opp for fellesskapet og demokratiet, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

I tillegg til å lede regjeringens arbeid med grønn omstilling har næringsministeren ansvar for Justervesenet og hva som er riktig tid her i landet. Når vi natt til søndag stiller klokka en time tilbake og går fra sommertid til vintertid, blir døgnet en time lenger og morgenene lysere.

I EU pågår det nå en diskusjon om landene skal slutte å stille klokka. Saken er fortsatt til behandling hos Rådet for den Europeiske Union, slik situasjonen har vært en stund.

– Norge kommer til å avvente beslutningen fra EU før vi tar stilling til om vi skal slutte å stille klokka. Av hensyn til næringslivet vil det nok være en fordel å ha samme løsningsom våre nærmeste naboland, sier næringsministeren.