Har trukket saken om kuttforslag. Skal utredes bedre