Human-Etisk Forbund avlyser konfirmasjoner i Nordland