57 personer vil ha lærerjobb i kommunen – se hele søkerlista