For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april. – Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Sykehusene må avlyse planlagt behandling for å gjøre plass til pasienter med covid-19 og smittesporingen er under press i mange kommuner. Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Påskeferien fører også til økt risiko for smittespredning fordi mange kan komme til å reise mer enn de pleier og treffe flere enn de pleier.

– De nye nasjonale tiltakene gjelder hele landet. De vil først og fremst oppleves som en innstramming der smitten er lav. Der smitten er høy – som i Oslo, Viken, Salten og Haugalandet – har vi allerede svært strenge tiltak, sier Høie.

– Vi ser nå at de mer smittsomme virusvariantene dukker opp på steder der det knapt har vært et eneste smittetilfelle. Vi ser at et enkelt tilfelle veldig raskt fører til større utbrudd, og at de mer smittsomme variantene av viruset bidrar til mer alvorlig sykdom og er vanskeligere å stoppe. Det erfarer kommunene som nå over tid har prøvd å slå ned smitten med kraftfulle tiltak. Vi må unngå at stadig større deler av landet kommer i samme situasjon etter påske. Derfor er det nødvendig med enda strengere nasjonale tiltak nå, understreker Høie.

500 millioner kroner til bedrifter som blir rammet

– Vi vet at disse tiltakene igjen vil ramme arbeidsplasser, spesielt i hotell- og restaurantnæringen. Derfor kommer regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til å øke den eksisterende kommunale ordningen for å kompensere bedrifter som er rammet med 500 millioner kroner. Dette kommer på toppen av de 750 millioner kronene som står igjen i ordningen.

De nye nasjonale tiltakene

Nye anbefalinger

• Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til. • Vi anbefaler maks to gjester på besøk. • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner. • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen. Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:

• Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor. • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer. • Reiser til hytte sammen med egen husstand. • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

• Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet. • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:

• tilbud til de som er bosatt i kommunen. • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:

• skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

• Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt. • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig. • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars. • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

• Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

• Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

• Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Strenge regionale og lokale tiltak gjelder fortsatt

Regjeringen har innført det strengeste tiltaksnivået (tiltaksnivå A) i 70 kommuner.

– Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene, sier Høie.

Råd for påsken 2021

Sosial kontakt

• Hold to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende). (nytt) • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. (nytt) • Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. (nytt) • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. (nytt) • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. (nytt)

Handling

• Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Reiser

• Reiser til utlandet frarådes. • Unngå unødvendige reiser innenlands. • Man kan reise på hytta eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig. • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

• Hjemmekontor for alle som har mulighet. • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. • Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling • Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand. • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning • Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. (nytt) • Institusjonene kan gjøre unntak fra stenging dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. (nytt)

Regler for hele landet

Idretts- og fritidsaktiviteter

• Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. (nytt) Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:

tilbud til de som er bosatt i kommunen. • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent: • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen. • Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og . (nytt)

Reiser

• Personer som har vært på unødvendige utenlandsreiser, må oppholde seg på karantenehotell hele karanteneperioden (nytt – gjelder fra midnatt, natt til 29. mars) Private sammenkomster og arrangement:

• Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100) • Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100) • Inne: 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune • Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Forbud mot skjenking av alkohol. (nytt)