Får lage menneskelig lenke under Kjerkol-besøk – med noen forbehold