Knytter tyvegods i Vesterålen til tyveri i Lofoten