– Vi ønsker en ryddig prosess, slik at vi kan fortsette å ha tillit til politikerne