– Å øke sjåførenes kunnskap om eksisterende bøtenivå bør vurderes som et alternativt virkemiddel til økte bøtesatser, skriver Riksadvokaten i et høringssvar om saken.

Samferdselsdepartementet har forslått å øke forenklede forelegg i trafikksaker med 30 prosent. Men Riksadvokaten støtter Utrykningspolitiet, som har funnet ut at folk vet lite om dagens bøtenivå. UP mener en oppjustering av bøtesatsene ikke bør skje før man ser hvordan den forrige økningen virket.

Satsene ble justert så sent som i mars i år, og Riksadvokatene tror ikke det vil virke forebyggende å øke dem enda mer.