Henter saken om Samlagstomta tilbake og behandler den selv