Stillingen som teknisk driftssjef er lyst ut for 3. gang, disse har søkt.